Close
Prečo využívať Zabbix na monitoring servera
Lenka Chylíková

Prečo využívať Zabbix na monitoring servera

Vznik Zabbixu je typickým príbehom open source softwaru. Programátori v Litve neboli spokojní s ponukou nástrojov pre monitoring sieti, serverov a aplikácií. Mali predstavu, ako by mohol takýto nástroj fungovať a tak nakódili a v roku 2001 vydali prvú verziu. Dnes je Zabbix k dispozícii vo verzii 2.2.5. V tomto blogu vám prinášame krátke predstavenie toho, čo tento nástroj dokáže a zopár dôvodov, prečo je dobré zvážiť jeho nasadenie.

Na serveroch väčšinou bežia kritické aplikácie a procesy, ktorých výpadok spôsobuje spoločnostiam nie len komplikácie, ale najmä straty. Je dobré  zvážiť nasadenie nástrojov ktoré, umožňujú minimalizovať poruchy stroja a poskytujú kľúčové informácie o tom, čo sa dialo pár minút a sekúnd, pred samotným výpadkom. Pozrime sa teda bližšie na Zabbix.

Custom_screens1

Ako Zabbix funguje?

Na sledovanom serveri je nainštalovaný Zabbix agent, ktorý sleduje metriky a posiela ich priamo Zabbix serveru, ten vykonáva monitoring. Takže aj v prípade keď je váš server nedostupný, vďaka Zabbixu presne vidíte, kedy k výpadku došlo a ako vyzeral. Ak na základe nastavených bezpečnostných politík nie je možné na server nainštalovať Zabbix agenta, je možné pre účely monitoringu použiť SNMP protokol, IPMI rozhranie alebo JMX rozhranie.

zabbix-agent-usage-linuxZabbix agent na Linuxe

zabbix-agent-usage-windowsZabbix agent na Windowse

Čo všetko Zabbix dokáže?

Vie monitorovať

 • Sieťové prvkyCustom_screens
 • Servery
 • Aplikácie

Zbiera základné kvalitatívne dáta o službách

 • Dostupnosť služby ( uptime)
 • Doba odozvy (response time)
 • Chybovosť (failure rate)

Upozorňuje na vzniknuté krízové situácie

 • Okamžite viete, že došlo k výpadku
 • Máte prehľad o potenciálnych bezpečnostných útokoch

Neustále monitoruje výkonnostné ukazovatele servera

 • SieťDashboard
  • Packets bytes transfer
  • Dropped packets
  • Colisions
 •  CPU
  • Load average
  • CPU idle/usage
 • Pamäť
  • Free/used memoryevent_list
  • Swap/pagefile utilization
 • Diskový priestor
  • Space free / used
  • Read and write I/O
 • Služby
  • Process status
  • Proces memory usage
  • Service status
  • Windows service status
  • DNS resolution
  • TCP connectivityAvailability_report
  • TCP response time
 • Logy
  • Text log
  • Windows eventlog
 • Ďalšie
  • System uptime
  • System time
  • User connected

Pomáha predchádzať výpadkom

 • Získate upozornenie pri prekročení nastavených kritických hodnôt

Pomáha identifikovať zdroj problému

 • Redukuje/eliminuje pátranie po chybe počas root cause analýzy
 • Minimalizuje čas na identifikovanie problému

Zabbix v úlohe monitorovacieho a profilovacieho nástroja

apache

 • So Zabbixom jednoducho sledujete vyťaženie web servera počas dňa. Na grafe jasne vidieť, ktoré podprocesy a služby servera Apache zaberajú najviac výpočtového času a taktiež množstvo dotazov od klientov.

disk_array

 • Môžete sledovať vyťaženia diskového pola a teda rýchlosť zápisu a čítania.
 • Môžete sledovať databázy – množstvo dotazov, množstvo prijatých a odoslaných dát, dobu vykonania dotazu

linka

 • Sledujete vyťaženia linky a teda odosielanie a prijímanie dát

So Zabbixom môžete sledovať aj akékoľvek vlastné parametre. Stačí vytvoriť skript, ktorý spúšťa Zabbix agent za účelom získania potrebných informácií.

Zabbix notifikácie

proactive_alarm

V Zabbixe môžete definovať automatické akcie, ktoré sa majú vykonať po určitom incidente, vďaka tomu viete predchádzať výpadkom.  Po detekcii anomálie vie Zabbix spustiť automatické skripty, diagnostické skripty, reštartovať službu a zaslať notifikáciu. Záleží na konkrétnom nastavení a preferenciách používateľa.

Zabbix vás môže notifikovať prostredníctvom e-mailu, SMS alebo XMPP protokolu (jabber). Vďaka týmto notifikáciám získate upozornenie na prekročenie kritických hodnôt v reálnom čase, kdekoľvek ste. Samozrejme môžete nastaviť rôzne spôsoby notifikácií, v závislosti od dennej doby. Tento nástroj myslí aj na eskaláciu alebo opakované notifikácie v prípade, že nie je zaznamenaná žiadna zmena stavu.

Ak vás zaujal monitoring prostredníctvom Zabbixu, môžete využiť našu službu monitoring servera, ktorá využíva práve Zabbix. Naši systémoví špecialisti vám nainštalujú Zabbix agenta a nastavia vám notifikácie presne podľa vašich požiadaviek. Zároveň vám môžu odporučiť aj best practices, keďže s týmto nástrojom majú množstvo skúseností.  Viac informácií o našej službe monitoring, získate na našej webovej stránke.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Close