Činná odobratá práca a 15-minútové maximum

V záujme objektivizácie prevádzkových nákladov housingových služieb sme, ako prvá spoločnosť na trhu, zaviedli fakturáciu spotreby elektrickej energie a rezervovaného výkonu na základe údajov z on-line merania. Vlastné meranie Každý vývod …