Close
Ako presne zmerať rýchlosť internetového pripojenia
Lenka Chylíková

Ako presne zmerať rýchlosť internetového pripojenia

Naša technická podpora sa často stretáva so sťažnosťami na rýchlosť internetu. Niekedy treba niečo doladiť, niekedy prenastaviť, ale veľakrát musíme konštatovať, že na našej strane je všetko v poriadku. Zákazníci sú nespokojní, majú pocit, že internet od nás nefunguje, ako by mal. Kontrola rýchlosti cez speedmeter im dáva tiež za pravdu. Na druhej strane nám je ľúto, že napriek tomu, že dodávame kvalitnú službu, zákazník nie je spokojný. Kde je teda pravda?

Čo vplýva na rýchlosť internetu

Na rýchlosť internetu vplýva veľké množstvo premenných. Niekedy ho spomaľuje jedna vec významnejšie. Niekedy je to súbor drobností, ktoré následne spolu významne ovplyvňujú výslednú rýchlosť vnímanú užívateľom. Tieto faktory môžeme rozdeliť na dve základné skupiny:

 • Faktory siete
 • Faktory zariadenia, na ktorom sa testuje rýchlosť

V prípade, ak chcete odmerať vaše pripojenie, čo možno najpresnejšie, je potrebné minimalizovať vplyvy týchto dvoch skupín faktorov.

Prekontrolujte všetky prvky v lokálnej sieti

Cez zariadenia v našej domácej sieťe (LAN) sa pripájame na internet. Ak má fungovať korektne, tak aj naša sieť musí fungovať na 100%. Domáca sieť sa väčšinou skladá z routra (s alebo bez WIFI) a switchu, ku ktorému môže byť pripojený ethernetovým káblom bezdrôtový prístupový bod. K tomu sa následne pripájajú jednotlivé zariadenia v domácnosti.

 • Medzi jednotlivými prvkami sa nachádzajú káble, ktoré je dôležité z času na čas prekontrolovať. Kábel by nemal byť nikde zlomený, ani nasilu prehnutý.
 • V prípade, ak nie je naša LAN v 100% stave nemôžeme čakať, že internet bude dosahovať 100% výkon.
 • Pred samotným meraním je potrebné reštartovať jednotlivé zariadenia v našej domácej sieti (modem, wifirouter).

Wifi zjednodušuje život, ale nezrýchľuje ho

Žijeme v bezdrôtovej dobe. Kto by už svoj notebook, tablet pripájal na internet káblom. Daňou za pohodlie býva práve nižšia rýchlosť spôsobená wifi routrom. Vysoké rýchlosti uvádzané na obaloch zariadení sú silný marketingový nástroj, ktorý sa nemusí zhodovať s realitou. Rýchlosť pripojenia k bezdrôtovej sieti môže byť aj 150Mbps, ale reálne dosiahnete maximálnu rýchlosť internetového pripojenia približne 30 Mbps. Výsledok ovplyvňuje procesor zariadenia, ktorý nestíha informácie tak rýchlo spracovať.

Príkladom je test zariadenia Linksys WRT54G. Ten ukázal, že wifi router vedel poskytnúť maximálnu rýchlosť 20Mbps, pričom ukazoval rýchlosť pripojenia 54Mbps (zdroj: http://www.smallnetbuilder.com/wireless/wireless-reviews/24609-linksyswrt54gwireless?showall=&start=3).

Okrem základných vlastností wifiroutra rýchlosť internetu ovplyvňujú:

 • Hrúbka stien v byte. Wifi signál slabne pri prechode hrubšími stenami, preto môže byť signál vo vzdialenejšej časti domu slabší.
 • Ak bývate v bytovom dome, môže mať významný vplyv na silu wifi signálu aj zarušenie vašej frekvencie inými wifiroutrami v okolí.
 • Dajte si pozor na susedov. Možno vedľa vás býva niekto, kto má potrebné znalosti a veľkú chuť šetriť. Pravidelne sa pripája na vašu wifi a ukrajuje vám z vašej rýchlosti.

Pri pripojení cez WIFI je dôležité vedieť, že prístupový bod dokáže komunikovať len s jedným zariadením. V praxi to znamená, že ak pripojíte zariadenie so slabším signálom, menej kvalitným pripojením, tak ostatné zariadenia čakajú pokiaľ toto zariadenie prístupový bod obslúži. Môže ísť o napríklad o mobilný telefón vo vrecku, tablet na stole, atď.

Venujte pozornosť vášmu počítaču

Na rýchlosť internetu pôsobí množstvo faktorov priamo vo vašom počítači. Na jednej strane môže ísť o faktory hardwaru. Ak máte starší počítač je dobré si overiť, či zvláda také rýchlosti, aké by ste od neho očakávali. Môže mať slabší procesor prípadne málo RAM.

Druhou významnou oblasťou sú vírusy. Počítač môže vykonávať množstvo skrytých operácií bez vášho vedomia z dôvodu zavírenia. Od zavíreného počítača, nemožno očakávať špičkové výkony. Skúste spustiť správcu úloh (CTRL+SHIFT+ESC) a pozrite sa na vyťaženie vášho procesoru. Už vyťaženie procesoru vyššie ako 80 %, negatívne ovplyvňuje vašu rýchlosť. V takom prípade, vypnite všetky bežiace programy, P2P, torrenty, VPN, FTP, e-mailového klienta, komunikačné systémy, grafické programy, hry a sledujte, nakoľko vám toto zaťaženie kleslo. Ak je stále vysoké, môže ísť práve o spomínané zavírenie počítača.

V takom prípade skúste vykonať antivírovú kontrolu vášho počítača. Ak máte nakazený počítač, okrem toho, že vás oberá o rýchlosť, môže šíriť nákazu aj na iné zariadenia. Preto je pravidelná kontrola veľmi dôležitá.

Na rýchlosť môže mať veľký vplyv aj aktuálnosť operačného systému a jednotlivých softwarov. Pravidelnou aktualizáciou zvýšite svoju ochranu, keďže tvorcovia prostredníctvom aktualizácií reagujú na aktuálne bezpečnostné hrozby.

Pred samotnou kontrolou

Ak dodržíte nasledujúci postup, mali by ste získať presnejšie informácie o rýchlosti vášho pripojenia.

 • Zapojte internetový kábel priamo do počítača
 • Aktualizujte svoj operačný systém.
 • Aktualizujte svoj internetový prehliadač.
 • Odpojte z vášho domáceho pripojenia všetky ostatné zariadenia – tablety, telefóny, TV, hernú konzolu, chladničku, práčku.
 • Na čas testovania vypnite antivírusový program, ktorý kontroluje sťahované/odosielané dáta z/do internetu.
 • Na čas testovania deaktivujte firewall bránu.
 • Vypnite všetky programy, ktoré by mohli ovplyvniť meranie buď tým, že využívajú internet alebo tým, že majú vysoké nároky na samotný počítač.
 • Vypnite všetky updaty , ktoré môžu bežať na pozadí.
 • Počas merania nevykonávajte žiadne úkony, ktoré by mohli ovplyvniť rýchlosť sťahovania/odosielania dát (napr. prezeranie/načítavanie ďalších stránok a pod.).
 • Počas merania nevykonávajte žiadne úkony, ktoré by mohli ovplyvniť využite systémových prostriedkov počítača (napr. práca s grafickým programom, práca s excelom, wordom a pod.).
 • Odmerajte si rýchlosť na http://speed.vnet.sk alebo na http://speedtest.net. Pre presnejšie meranie je  pri službe speedtest.net potrebne použiť server najbližší k vašej lokalite ideálne BRATISLAVA . Servery umiestnene v zahraničí nie sú pre meranie vhodne, nakoľko dáta prechádzajúcu cez viacej zariadení a viacerých providerov, čo môže negatívne ovplyvniť presnosť merania.

Veríme, že tento článok poskytol základné informácie o faktoroch, ktoré ovplyvňujú rýchlosť internetového pripojenia. A aj vďaka nemu si budete užívať rýchly internet. Ak si s ktorýmkoľvek z týchto bodov nebudete vedieť dať rady, neváhajte kontaktovať našu technickú podporu. VNET operátori a špecialisti vám vždy radi pomôžu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Close