AKO POČÚVAŤ SVOJE INŠTINKTY

Koľkokrát ste si povedali: „Ja som vedel/a, že to takto dopadne!“, hoci ste výsledok situácie nemohli predvídať? Koľkokrát ste tušili, aký typ človeka stojí pred vami, bez ohľadu na to, …