ÚSPEŠNÝ ROK 2020 V ČÍSLACH

Posledné ohliadnutie sa za minulým rokom, počas ktorého sme okrem plnoletosti dosiahli mnoho zaujímavých míľnikov. V rozbehnutom roku 2021 pokračujeme v rozširovaní nášho portfólia, prinášaní noviniek a mnohých ďalších aktivitách …