Close
Prečo je lokalita dátového centra jedným z najdôležitejších faktorov pri jeho výbere?
Mgr. Vladimír Kupčo

Prečo je lokalita dátového centra jedným z najdôležitejších faktorov pri jeho výbere?

Pri výbere akejkoľvek nehnuteľnosti treba vyhodnotiť tri najdôležitejšie parametre: 1.lokalita, 2.lokalita, 3.lokalita.  Je to trochu nadnesené, ale pre výber dátového centra je zameranie na lokalitu kľúčové, keďže tá ovplyvňuje jeho najdôležitejšie parametre.

Dostupnosť telekomunikačnej / optickej  infraštruktúry

Pre zabezpečenie zálohovaného dátového pripojenia je nutné, aby do dátového centra viedli minimálne dve a viac fyzicky nezávislých optických trás, podľa možností od viacerých telekomunikačných operátorov.  V prípade požiadavky na pripojenie vlastnej internej telekomunikačnej siete užívateľa je lokalita nemenej dôležitá.  Čím centrálnejšie v meste je dátové centrum umiestnené, tým lepšie sú možnosti pripojenia. Telekomunikačná infraštruktúra je najrozvinutejšia spravidla v komerčne husto obsadených lokalitách. Dobrým príkladom je mapa dátových centier v New Yorku., z ktorej je  zrejmé, že väčšina DC je priamo na Manhattane.

lokalita datoveho centra

Pozor na dostupný elektrický výkon

Najdôležitejším parametrom určujúcim životnosť dátového centra je maximálna rezervovaná kapacita (MRK) jeho elektrickej prípojky. MRK predstavuje maximálny súčasný výkon (kW), ktorý je možné odoberať danou elektrickou prípojkou. Tento výkon musí postačovať nie len na napájanie samotnej výpočtovej techniky, ale aj jej chladenia a napájanie všetkých ostatných podporných technológií. Bezprostredným dôvodom na presťahovanie dátového centra je najčastejšie nedostatočná MRK elektrickej prípojky.  Pokiaľ nebola od počiatku elektrická prípojka ako aj ostatná elektrická infraštruktúra dostatočne dimenzovaná, dodatočne navyšovanie dostupných výkonov je problematické.

Dostupnosť servisu

Pri akokoľvek spoľahlivej technológii je vždy niekedy potrebný zásah človeka.  Morálna životnosť serverov sa pohybuje okolo 3 rokov, disky v diskových poliach je potrebné v závislosti na intenzite využívania meniť niekedy aj raz za 6 mesiacov.  Pri väčšom úložisku dát je obsluha nezanedbateľnou položkou a zbytočne dlhé dojazdové vzdialenosti sa prejavia vo zvýšených osobných / prevádzkových nákladoch a dlhších časoch na odstránenie poruchy. Napríklad pri diskových poliach zlyhanie jedného disku neznamená poruchu systému, avšak je potrebná bezodkladná výmena poškodeného disku, aby nedošlo k viacnásobnému zlyhaniu.

Minimalizácia environmentálnych rizík

Samozrejmosťou pri výbere lokality je vyhnutie sa rizikovým zónam, ako sú záplavové oblasti, seizmicky aktívne oblasti, priemyselné oblasti so zvýšeným rizikom a oblasti s vysokou kriminalitou. Netreba zabúdať, že aj optické káble sa kradnú pre meď, aj keď meď neobsahujú.

Lokalita dátového centra Digitalis

Pri výbere lokality pre naše najnovšie dátové centrum Digitalis sme zvažovali veľké množstvo faktorov. Z nášho pohľadu najvýznamnejšími boli dostupnosť telekomunikačnej optickej  infraštruktúry, dostupnosť elektrickej  infraštruktúry a dopravná dostupnosť.

datove centrum Digitalis

  • Vo vybranej lokalite nesmela chýbať dostupná elektrická infraštruktúra, aby sme mohli vybudovať vlastnú transformátorovú stanicu VN/NN s redundanciou transformátorov. Vďaka dobre zvolenej lokalite je inštalovaný výkon dátového centra Digitalis na úrovni transformátorovej stanice a motorgenerátorov 6.4 MVA.
  • Najdôležitejším faktorom však bola dostupnosť optickej infraštruktúry. Vo vybranej lokalite sme mohli zriadiť optické prípojky nie z dvoch ale až zo štyroch nezávislých smerov.
  • DC Digitalis je umiestnený v širšom centre mesta s veľmi dobrou dopravnou dostupnosťou. Významným faktorom pri výbere lokality a projektovaní budovy  bola aj možnosť paletovej vykládky z nákladného auta, ktorá je dôležitá pri inštalovaní väčších technológii našich zákazníkov alebo technológií určených pre samotné dátové centrum.  Nevyhnutnosťou bola aj potreba zriadiť stáčacie miesto pre dopĺňanie paliva pre generátory.
  • Ekologicky priaznivým prvkom pri výbere lokality je aj možnosť využitia odpadového tepla.  Všetka elektrická energia ktorá sa v dátovom centre spotrebuje, sa v konečnom dôsledku premení na odpadové teplo.  V danej lokalite je časť tohto tepla využiteľná na vykurovanie skleníkov a predajne susediaceho záhradného centra.  Aj vďaka tomu v týchto skleníkoch rastú živé kvety digitalis.

Pre viac informácií si kliknite na webovú stránku www.dcdigitalis.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Close