Close
Priamy freecooling alebo ako vyvetrať v dátovom centre
Mgr. Vladimír Kupčo

Priamy freecooling alebo ako vyvetrať v dátovom centre

V predošlom článku sme sa venovali konzervatívnemu prístupu k problematike chladenia dátového centra a systému nepriameho freecoolingu. V tomto dieli seriálu o chladení dátových centier najprv pozornosť upriamime na priamy freecooling a následne vysvetlíme princíp chladenia adiabatickým odparovaním.

Priamy freecooling, ako už názov napovedá, znamená že ohriaty vzduch v dátovom centre je priamo nahrádzaný chladnejším vonkajším vzduchom.  Pri tomto spôsobe je dôležitá dôsledná jemná filtrácia vstupujúceho vzduchu, aby sa do dátového centra nedostávali čiastočky prachu.  V miernom podnebnom pásme je možné tento spôsob chladenie využívať veľkú časť roka, niekedy dokonca aj počas letných nocí.

Pri priamom freecoolingu sa dá ísť aj ďalej.  V teplých ale suchých oblastiach je možné použiť princíp odparovacieho chladenia (chladenie adiabatickým odparovaním vody).  Ide o využitie fyzikálneho princípu spotreby skupenského tepla, kedy sa pri odparení vody spotrebuje teplo a vzduch do ktorého sa voda odparí je týmto ochladený.  Na tomto princípe funguje chladenie ľudského tela pri potení, pre tento jav pociťujeme keď je nám zima keď mokrí vyjdeme z bazéna a fúka vietor.  Vďaka spotrebe skupenského tepla pri odparení vody je možné chladiť dátové centrum vonkajším vzduchom aj vtedy keď je vonkajšia teplota vyššia než požadovaná teplota vzduchu v dátovom centre.

Napríklad spoločnosť Facebook vo svojom najnovšom dátovom centre v Oregone v USA využíva priamy freecooling s využitím princípu odparovacieho chladenia vonkajšieho vzduchu.  Vďaka vhodným klimatickým podmienkam v Oregone doteraz vôbec nemuseli byť v dátovom centre Facebooku  nainštalované záložné chladiace výmenníky a systém funguje len na princípe zvlhčovania privádzaného vonkajšieho vzduchu.

Systém odparovacieho chladenia nájdeme aj u nás na Slovensku. Rovnaký systém aký používa Facebook v Oregone využívame aj my v našom najnovšom dátovom centre Digitalis. Vonkajší vzduch je najprv prefiltrovaný a následne prechodom cez adiabatický zvlhčovač ochladený presne na požadované parametre.

Vzhľadom na našu klímu je však v horúcich letných mesiacoch potrebné aj chladenie za pomoci chillerov.  Efekt odparovacieho chladenia sa však aj vtedy využíva v hybridných chladiacich vežiach.

Sústava klapiek a zmiešavacích komôr umožňuje využívať priamy freecoolingu aj v chladných zimných mesiacoch, kedy by bol inak vonkajší vzduch príliš suchý pre použitie v dátovom centre.  Zmiešavaním chladného vonkajšieho vzduchu s použitým teplým vzduchom a následným dovlhčením sa takto aj v zime „namieša“ dokonalý vzduch potrebný pre fungovanie nášho ekologického dátového centra.

Pri využívaní nepriameho freecoolingu, priameho freecoolingu a chladenia adiabatickým odparovaním je kľúčovým riadiaci modul v dátovom centre. Ten určuje aké systémy sa spustia pri aktuálnej vonkajšej resp. vnútornej teplote a vlhkosti, aby boli dosiahnuté ideálne prevádzkové podmienky pre fungovanie serverov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Close