Close
Prečo je energetická efektívnosť dátového centra dôležitá aj pre zákazníka
Lenka Chylíková

Prečo je energetická efektívnosť dátového centra dôležitá aj pre zákazníka

V prípade, že vyberáme dátové centrum, veríme, že v ideálnom prípade v ňom budeme schopní a ochotní dlhodobo spokojne prevádzkovať svoju technológiu. Nie je totiž nič horšie, ako často presúvať technológiu z jedného miesta na druhé. Takéto sťahovanie spôsobuje problém zachovania kontinuity služieb ako aj pridané náklady. Preto je pri výbere dátového centra dôležité prihliadať aj na jeho morálnu životnosť. Aj keď by dátové centrum mohlo byť funkčné a plniť svoj účel, lebo je umiestnené vo vhodnej lokalite a disponuje stále dostatočnou energetickou kapacitou, v prípade nízkej energetickej efektívnosti bude jeho prevádzka finančne náročná a dlhodobo neudržateľná.

PUE (Power Usage Effectivness) je ukazovateľ vyjadrujúci práve energetickú efektívnosť dátového centra. Číselná hodnota PUE je vypočítaná ako podiel celkovej činnej práce odobratej dátovým centrom (kWh) a činnej práce odobratej vlastnou výpočtovou technikou umiestnenou v dátovom centre.

Do celkovej spotreby elektrickej energie okrem práce odobratej samotnými IT zariadeniami spadá aj práca odobratá podpornou infraštruktúrou:

  • Vzduchotechnika (strojné chladenie)
  • UPS (strata pri viacnásobných konverziách el. energie, dobíjanie akumulátorov)
  • Vlastná spotreba motorgenerátorov (predhrev, dobíjanie akumulátorov)
  • Osvetlenie priestorov, prístupové a informačné systémy, a pod.

Čím viac sa PUE blíži k hodnote 1, tým vyššiu efektívnosť dátové centrum má. Priemerná hodnota PUE v dátových centrách z obdobia prelomu tisícročí bola približne 2. To znamená, že na každú 1 kWh (kilo-watt-hodinu) odobratú na výpočtový výkon bola odobratá ďalšia 1 kWh na beh podpornej infraštruktúry. Súčasné hodnoty sa hodnoty PUE dátových centier v klimaticky najvýhodnejších lokalitách pohybujú na úrovni 1,12.
* graf priemerného PUE dátových centier spoločnosti Google.  Zdroj: google

Prečo je aj pre zákazníkov energetická efektívnosť dôležitá?

Z koeficientu PUE sa stal v poslednej dobe akýsi magický ukazovateľ, ktorý sa využíva aj v marketingovej komunikácii. Prečo by mal PUE zaujímať zákazníkov komerčného dátového centra, keď ten určuje vnútorné prevádzkové náklady poskytovateľa?

Dôvodov je viacej. Je dôležité si uvedomiť rýchle tempo rastu cien energii. Ak má dnes dátové centrum s vysokým PUE dobré ceny, v prípade  narastú ceny energii nebude schopné tieto ceny udržať a v konečnom dôsledku nárast ceny prenesie na zákazníka v oveľa väčšej miere ako dátové centrum s nižším PUE.   Dôležitými faktormi pre dosiahnutie dobrého koeficientu PUE je pochopiteľne aj geografická poloha (fyzika nepustí) a veľkosť dátového centra (pre malé podnikové výpočtové stredisko nebude investícia do technológií prinášajúcich úsporu energie rentabilná)

PUE má zásadný vplyv aj na celkovú životnosť dátového centra. V súčasnosti je trh už natoľko rozvinutý a tlačí ceny tak nízko, že v prípade nízkej energetickej efektívnosti je prevádzka finančne náročná a dlhodobo ťažko udržateľná.  Dátové centrá s vysokým PUE a z neho vyplývajúcich vysokých prevádzkových nákladov budú nútené vo väčšej miere hľadať úspory niekde inde. To sa môže prejaviť na kvalite a spoľahlivosti služieb.

Posledný faktor mení PUE na zaujímavý parameter aj pre koncového užívateľa. Dátové centrá spotrebúvajú obrovské množstvo elektrickej energie a preto majú významný dopad aj na životné prostredie. V prípade, že umiestnite technológiu v dátovom centre s nižším PUE, pristupujete aj vy a vaša firma k životnému prostrediu zodpovedne.

Naše VNET čísla

Aby sme nezostali len pri teórii, tak pridáme aj zopár VNET čísiel. V roku 2012 naše dátové centrum SHC III dosiahlo priemerné ročné PUE 1,44 a najnižšie PUE kleslo až na 1,27.  Nášho finančného manažéra vďaka profesionálnej deformácii vždy tešia dlhé zimy a chladné letá. Uvidíme po tomto roku, ako dopadne naše PUE. Zima bola krásne dlhá, ale to horúce leto nám to trošku pokazilo.

2 comments

  1. Namet na vylepsenie PUE: Mozno ked uz mate oddelene teple a studene ulicky v SHC3, tak by ste mohli zvysit teplotu vzduchu v studenych ulickach, mate tam 16 stupnov, kludne by tam mohlo byt 25. Pricom Google datacentra bezia na nejakych 30-40 stupnov. Jedine teda ze by ste mali chladenie zadarmo, ale prodkladam ze su tem nejake elektricke chillery. Vid napridklad http://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/03/23/too-hot-for-humans-but-google-servers-keep-humming/

  2. Zaujímavé info, ďakujem :)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Close