Close
6 SPȎSOBOV AKO UŠETRIŤ PRESUNOM INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ DO DÁTOVÉHO CENTRA
Martina Filípková

6 SPȎSOBOV AKO UŠETRIŤ PRESUNOM INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ DO DÁTOVÉHO CENTRA

IT a jeho súčasti patria v súčasnosti k dominantným segmentom svetového trhu. Len samotné globálne výdavky na softvér dosiahli v roku 2018 viac ako 405 miliárd dolárov a za posledných 10 rokov sa takmer zdvojnásobili[1]. Keď sa k nim pridajú náklady na kúpu hardvéru, ktorý je potrebný na spustenie daného softvéru a ukladanie ním vygenerovaných dát, výdavky exponenciálne rastú. Je pochopiteľné, že firmy hľadajú možnosti ako výdavky znížiť a súčasne naďalej flexibilne napredovať.

Môže to znieť trúfalo, ale práve presunom časti technológií do dátového centra môžete zredukovať firemné náklady na IT.

Uvoľnite cenné nehnuteľnosti

Ak výdavky na IT rastú, zvyšujú sa aj nároky a samozrejme náklady na priestor (m2), kde sú prevádzkované. Presunom informačných technológií do dátového centra sa práve tieto náklady znižujú, prípadne úplne eliminujú. Hlavnou obavou niektorých spoločností je ešte stále strata kontroly nad dátami v cudzej lokalite. Viacero prieskumov potvrdilo, že opak je pravdou a najčastejšie za únikom firemných dát stojí interný zamestnanec. Práve dátové centrá prinášajú vysokú mieru bezpečnosti. Ako príklad nám môže poslúžiť zabezpečenie vstupu do dátového centra Digitalis, kde je potrebné overiť dva bezpečnostné prvky, a to biometrický údaj a vstupnú kartu. V prípade, že so zamestnancom ukončíte pracovný pomer, viete jeho prístupy okamžite zablokovať.

Presun od CAPEX do OPEX

Budovanie a údržba vlastného dátového centra je nákladná a náročná na CAPEX (model investičných nákladov). Služby dátového centra umožnia znížiť tento náklad presunutím do modelu OPEX (model prevádzkových nákladov). Výsledkom je, že dlhodobé prevádzkové náklady na IT sa môžu alokovať predvídateľnejšie a efektívnejšie. Využívate teda len tie služby dátového centra, ktoré aktuálne skutočne potrebujete.

Jednoduchšie náklady

Ďalšou výhodou, ktorú s dátovým centrom získate, je zjednodušenie v oblasti prevádzkových nákladov. Prevádzkovateľ dátového centra vám poskytne vysokodostupné dátové pripojenie, kvalitné elektrické napájanie, spoľahlivé chladenie a vysokú úroveň fyzického zabezpečenia vašich serverov. Benefitom je, že budete mať jednu súhrnnú faktúru za všetky položky housingových služieb. Ušetrí vám to čas, peniaze a koordináciu spojenú s využívaním služieb viacerých dodávateľov. Zároveň nemusíte stratiť výhodu zo šetrenia nákladov v prípade nižšej prevádzky serverov. V dátovom centre Digitalis sme zaviedli unikátne férový model spoplatnenia pri ktorom sa výška mesačnej faktúry odvíja od reálnej spotreby vašich zariadení.

Odborné poradenstvo

Ak sa rozhodnete využívať služby dátového centra, máte neustále poruke špičkových odborníkov, ktorí sa s náročnými a komplexnými technologickými riešeniami stretávajú denne. Vďaka tomu viete efektívne využiť ich expertízu a získať odborný názor bez zbytočného plytvania internými zdrojmi. Naši vyškolení odborníci vám vedia optimalizovať nastavenia, prípadne vám môžu priamo pomôcť s efektívnym spravovaním celého IT riešenia. Takto viete ušetriť na interných personálnych nákladoch a špičkových odborníkov môžete mať k dispozícii len vo chvíľach, kedy ich naozaj potrebujete.

Spoľahlivosť a dostupnosť

So službami dátového centra získate okrem vyššej spoľahlivosti, vzhľadom na redundanciu kľúčových prvkov, aj vyššiu dostupnosť v prípade využitia, niektorých služieb.  So službou dedikovaný sever máte pri zlyhaní harwaru do 2 hodín dostupný náhradný hardware. Ak sa rozhodnete na prechod do cloudových služieb, v prípade poruchy dochádza k náhrade komponentov automaticky v priebehu pár milisekúnd, takže bez povšimnutia. So službami dátového centra viete preto ušetriť náklady za drahé servisné zmluvy. Taktiež sa vyhnete skladovaniu záložného hardwaru, ktorý vám zaberá nie len miesto, ale stoja v ňom nevyužité finančné prostriedky, ktoré by bolo možné využiť efektívnejšie.

Dátového centra ako súčasť cloudovej stratégie

Mnoho firiem presúva svoju infraštruktúru do cloudu.  Podniky si implementujú hybridné stratégie s cieľom znížiť náklady a zároveň udržať potrebný výkon. Dátové centrum podporuje tieto požiadavky priamym prepojením vašej infraštruktúry so súkromnými a verejnými cloudovými platformami. Priame prepojenie vylúči potenciálne problémy s rýchlosťou internetu, spoľahlivosťou a bezpečnosťou.

Dopyt po IT infraštruktúre rastie, čo vyvoláva dopyt po zvýšenom zabezpečení, rýchlejšom pripojení, vyššej spoľahlivosti. Všetky tieto požiadavky môžu byť splnené práve migráciou vašej IT infraštruktúry do dátového centra.


[1] https://www.statista.com/statistics/203428/total-enterprise-software-revenue-forecast/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Close