6 SPȎSOBOV AKO UŠETRIŤ PRESUNOM INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ DO DÁTOVÉHO CENTRA

IT a jeho súčasti patria v súčasnosti k dominantným segmentom svetového trhu. Len samotné globálne výdavky na softvér dosiahli v roku 2018 viac ako 405 miliárd dolárov a za posledných 10 rokov sa takmer zdvojnásobili[1]. …