ZABRÁŇTE TOMU, ABY ĽUDSKÁ CHYBA OHROZILA VAŠE PODNIKANIE

Človek je tvor omylný. Keďže do väčšiny firemných procesov človek vstupuje svojou prácou, práve ľudský faktor môže podnikanie fatálne ovplyvniť. Pri firemných procesoch vplývajúcich na kľúčové aspekty firmy, ako napríklad dáta, …