Seriál: Chladenie dátového centra

Až za 2% svetovej produkcie emisií CO2 je zodpovedný IT priemysel. Hlavným z dôvodov je obrovská spotreba elektrickej energie dátových centier. Okrem napájania elektricky náročných serverov je potrebné v dátových …