VNET a 400Gbps DDoS útok, ktorý zasiahol Európu

V priebehu februára 2014 bol v Európe zaznamenaný jeden z najsilnejších DDoS útokov. DDoS je skratka z anglického Distributed Denial of Service.  Zjednodušene povedané ide o útok, pri ktorom sa veľké množstvo počítačov snaží …