Blokovanie medzinárodných spam botnetov

Spoločnosť VNET a.s. popri webhostingu poskytuje svojim používateľom aj virtuálne mailové domény a schránky. Zákazníci sa však často stávajú obeťami hackerov, ktorí sa neoprávnene zmocnia ich prístupových údajov a odosielajú …