Close
5 TRENDOV KTORÉ BUDÚ HÝBAŤ SVETOM PODNIKANIA V ROKU 2018
Lenka Chylíková

5 TRENDOV KTORÉ BUDÚ HÝBAŤ SVETOM PODNIKANIA V ROKU 2018

Trend posledných rokov sa sústreďuje na dáta. Ocitli sme sa v dobe dátovej, kde kraľuje internet vecí, nositeľné zariadenia, zvyšovanie rýchlosti prietoku dát, ich ukladanie a nakladanie s nimi. S tým súvisia problémy v oblasti ich bezpečnosti, výzva v podobe GDPR v EÚ, rozvoj kybernetického priestoru v oblasti podnikania a informatizácia procesov v podnikoch.

V súčasnosti však neexistuje stratégia, ktorá by zohľadňovala budúce výzvy digitálneho veku. Technológie otvárajú nový priestor možností a príležitostí v každodennom živote a v podnikaní, či procesoch prenosu, spracovávania, ukladania dát a ich bezpečnosti. Už dnes však existujú dostupné riešenia, ktoré ponúkajú rozšírené možnosti nielen pre veľké firmy a big data projekty.

Dáta a ich bezpečnosť v kybernetickom priestore

Dáta sú pre firmy a spoločnosti zlatou baňou v oblasti správania zákazníkov. Každodenné procesy vyžadujú rýchlosť, dostupnosť a možnosti prenosov veľkých objemov dát. Dátové centrá a cloudové služby predstavujú bezpečné a dostupné úložisko, s ktorým sa dá ďalej pracovať. Informácie v dátových centrách a cloudoch ďalej vedú k novým obchodným poznatkom a dokážu vytvárať nové podnikateľské modely.

Záujem o takéto bohatstvo bude viesť k rozšíreniu kybernetických útokov, čo bude znamenať vyššie investície v oblasti zabezpečenia dát. Na druhej strane to znamená aj nové výzvy a hľadanie nových zabezpečovacích procesov a sofistikovaných metód detekcie bezpečnostných hrozieb a útokov. Už dnes sa môžeme stretnúť pri veľkých spoločnostiach s pomocou zo strany používateľov na odstraňovaní chýb a bugov v podobe big bounty programov, ktoré využívajú také spoločnosti ako je Google, Facebook, Mozilla, Yahoo…

GDPR – prísnejšia ochrana osobných údajov v podnikoch

Rok 2017 je rokom, kedy sme sa mohli postupne pripravovať na novú legislatívu EÚ o ochrane osobných údajov na internete. V posledných rokoch sme sa stali svedkami množstva únikov dát v podobe osobných údajov, na ktoré reagovala Európska únia nariadením známym pod skratkou GDPR. Navyše, postupne sa bude prihliadať aj na prísnejšie nakladanie s dátami a osobnými údajmi pri sociálnych sieťach ako je Facebook, alebo sa bude obmedzovať ukladania dát pre ďalšie použitie v prípade reklamného giganta Google.

Nariadenie definuje pravidlá a jednotný prístup týkajúci sa osobných údajov. Určuje povinnosti pre všetky subjekty podnikajúce v rámci EÚ. Trendom roku 2018 bude postupné zavádzanie pravidiel a rozširovanie povedomia o nich. Je potrebné pripomenúť, že v prípade nedodržiavania GDPR nariadenia je možné dostať pokutu až do 20 miliónov EUR.

Virtuálna realita a umelá inteligencia

Nové technológie budú vstupovať aj do podnikových procesov v podobe virtuálnej reality a umelej inteligencie. Obe technologické novinky si čoraz viac razia cestu a čoraz viac sa stretávame s holografiou, rozšírenou virtuálnou realitou a umelou inteligenciou, ktoré sa čoraz viac využívajú v dennej praxi.

Technológie sa postupne presunú zo spotrebiteľskej oblasti do oblasti podnikania, výrobných a firemných procesov. V priebehu najbližších rokov sa tak celkom zmení pracovný proces a pracovné prostredie z podoby, ako ich poznáme dnes, na podobu zo sci-fi filmov spred 10-20 rokov .

Internet vecí a big data projekty

Skutočná doba dátová a nové výzvy s ňou spojené, nastali až rozvojom internetu vecí, ktorý je čoraz náročnejší na prenosové dátové rýchlosti a objemy prenesených dát. S tým súvisí aj množstvo softvérových riešení a projektov, ktoré sú náročné na dátové prenosy a prinášajú možnosti skúmať vzory správania v reálnom čase.

Podniky a procesy riadenia sa odvíjajú na základe takto získaných informácií a následne vedú k podpore podnikania. Umožňuje to efektívnejšie a zdravšie investovanie a pomerne rýchlu návratnosť projektov spojených s internetom vecí a big data projektov.

Rozvoj dátových centier a cloudu

Rozvoj softvérových aplikácií a softvérových sietí prináša flexibilitu v ich nasadzovaní do bežnej reality. Následkom je plnohodnotné využívanie hybridných cloudov a dátových centier, ktoré riadia kompletné procesy. S rozvojom dátových centier a cloudov prichádzajú nové výzvy v riadení podnikov a potrebu optimálne navrhnutej, vystavanej a prevádzkovanej IT infraštruktúry na podporu obchodných aktivít a na realizáciu vízií podnikov a spoločností.

Všade samé dáta…

Doba dátová prináša množstvo informácií, ktoré majú ďalej vplyv na každodenný život a chod spoločnosti. Firmy narábajú s množstvom získaných údajov, ktoré sa následne vyhodnocujú a sú orientované predovšetkým obchodným modelom, ktorý je zameraný na zákazníka a koncového používateľa, na získavanie informácií o jeho správaní.

Spracovanie a vyhodnocovanie dát pritom potrebuje rýchly prístup, neobmedzený prenos a bezpečnosť, ktoré im práve cloud a serverové riešenia ukladania dát poskytujú. Cloud a vzdialený server je často riešením nielen pre big data projekty a veľké firmy, ale aj pre stredné a menšie firmy, ktoré nemusia investovať veľké peniaze do vytvorenia kompletnej IT infraštruktúry a jej bezpečnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Close